Liên hệ

Liên hệ

* Hạng mục bắt buộc

*Nội dung
*Họ tên                            
Địa chỉ
Điện thoại
*Email
Để xác nhận lại vui lòng điền địa chỉ mail vào đây

Đối với việc sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân với mục đích như sau
    1) Tiếp nhận và trả lời nội dung liên hệ từ khách hàng
    2) Gửi tài liệu
Đối với việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Ngoại trừ trường hợp sau đây thì chúng tôi không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba
   1) Trường hợp có sự dồng ý từ Quý khách
   2) Trường hợp dựa theo quy định pháp luật
   3) Trường hợp được sự chấp thuận từ luật bảo mật thông tin cá nhân hoặc JISQ:15001
    (Hệ thống quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân)
   * Trong trường hợp này cũng nhất thiết phải thực hiện các thủ tục giấy tờ phù hợp mà công ty đề ra

Đối với trường hợp ủy thác sử dụng thông tin cá nhân
Để hoàn thành được mục dích sử dụng thì chúng tôi có cung cấp một phần thông tin cá nhân cần thiết trong phạm vi có thể cho bên thứ ba. Trong trường hợp này, chúng tôi luôn lựa chọn đối tác một cách cẩn trọng dựa theo quy định của pháp luật và những tiêu chuẩn của chúng tôi đề ra, cũng như tiến hành ký kết thoản thuận bảo mật thông tin. Chúng tôi luôn giám sát và chỉ đạo phía đối tác (bên thứ ba) về việc sử dụng thông tin cá nhân
Đối với việc yêu cầu công khai thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân cho các trường hợp sau đây “Thông báo mục đích sử dụng” “Công khai thông tin” “Sửa, thêm và xóa thông tin” “Ngừng sử dụng, xóa và Ngừng cung cấp thông tin cho bên thứ ba”. Trường hợp yêu cầu cung cấp những thông tin khác trên xin hãy vui lòng liên hệ tới “Phòng thông tin cá nhân” của chúng tôi.
Liên quan tới quyết định và kết quả của việc cung cấp thông tin cá nhân
Việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi là quyết định của quý khách hàng. Tuy nhiên, tùy theo từng loại thông tin cá nhân khác nhau nếu chúng tôi không được cung cấp đầy đủ thì sẽ có trường hợp không hoàn tất được công việc đề ra trong “mục đích sử dụng thông tin cá nhân”
Nơi tiếp nhận những việc liên quan đến thông tin cá nhân
Liên quan tới những nội dung sau “Yêu cầu công khai thông tin cá nhân” ”Liên hệ/khiếu lại” “Thông tin chính sách bảo mật thông tin cá nhân” hãy liên hệ đến phòng ban sau đây


Nơi tiếp nhận những việc liên quan đến thông tin cá nhân


SEMBA ECHO BLDG, 9F, 3-3-6, MINAMIHOMMACHI, CHUO-KU, OSAKA, 541-0054, JAPAN
Công ty cổ phần NIHON PLANET "Phòng thông tin cá nhân"
Điện thoại: (+81) 6-4963-7555
Quản lý bảo mật thông tin cá nhân: Michiyo Masuya


Đến màn hình xác nhận

Page Top